فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: لیست مقالات این دوره:
شماره 3 , پیاپی 11, بهار 1402

1. ارتباطات؛ پلی دوسویه
تعداد صفحات : 5-3
عباس زماني1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (230.53K)2. ارائه الگوی بکار گیری رسانه های اجتماعی در ارتقای روابط عمومی (مورد مطالعه: شهرداری نهاوند)
تعداد صفحات : 62-7
مریم کرمعلی1، علی جعفری2،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.34M)3. نقش فضای مجازی در ارتباطات میان فردی دانش آموزان با معلمان
تعداد صفحات : 90-63
رضا حاجی ابراهیمی1، علیرضا خرازی2،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (704.95K)4. روابط عمومی در شهرهای هوشمند و ارتقای سلامت و رفاه اجتماعی
تعداد صفحات : 103-91
یحیی احمدی1، مسعود کریم خانی2،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (547.18K)5. تاثیر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی‌ها (مطالعه موردی: روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان‌های فارس و بوشهر)
تعداد صفحات : 105-127
سعید رضایی1، زهره عرب2، فرناز مرادپور3،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (727.38K)6. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: استان خوزستان)
تعداد صفحات : 148-129
سعود سالمی1، لطیف سالمیان زاده2،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (589.85K)7. نقش های ارتباطات در روابط محیط زیست و انسان و تغییرات آنها با فناوری اطلاعات و ارتباطات(ترجمه)
تعداد صفحات : 167-149
Nergis Aşar1، Meltem Erdem Kaya2، شهرزاد فرداکبری(مترجم مقاله)3،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.42M)تصویر جلد


سایر شماره ها

دوره چهارم (1402-1403) دوره سوم (1401-1402) دوره دوم (1400-1401) دوره اول (1399-1400)

مقالات پر بازدید