فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: لیست مقالات این دوره:
شماره 2 , پیاپی 10, زمستان 1401

1. رابطه بین سواد تکنولوژیکی و فرهنگ سازمانی با متغیر میانجی سواد رسانه‌ای در بین کارکنان شهرداری اصفهان
تعداد صفحات : 7-27
محمد وحید قضاوی1، فائزه تقی پور2،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (873.11K)2. جامعه شناسی محیط زیست
تعداد صفحات : 44-29
ابراهیم انصاری1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (513.12K)3. نقش مدیریت رسانه‌های اجتماعی در گسترش فرهنگ رسانه
تعداد صفحات : 56-45
محمدعلی قادری1، عباس زمانی2،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (497.02K)4. مطالعه روابط بین استفاده از شبکه های اجتماعی و مدیریت ارتباط با مشتریان(CRM) (مورد مطالعه شرکت نورنگار)
تعداد صفحات : 74-57
شبنم درخشان1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (671.67K)5. بررسی ریشه های روابط عمومی در فلسفه رواقی
تعداد صفحات : 82-75
هادي زمانی1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (354.76K)6. رابطه بین روابط عمومی الکترونیک در سازمان با عملکرد سازمان در شهرداری ها
تعداد صفحات : 106-87
عبدل رامشک1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (601.28K)تصویر جلد


سایر شماره ها

دوره چهارم (1402-1403) دوره سوم (1401-1402) دوره دوم (1400-1401) دوره اول (1399-1400)

مقالات پر بازدید