فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: لیست مقالات این دوره:
شماره 2 , پیاپی 2, زمستان 1399

1. سخن مدیر مسؤول
تعداد صفحات : 3-6
عباس زمانی1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (326.44K)2. یادداشت رئیس مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو
تعداد صفحات : 7
حجت اله جواديان1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (237.14K)3. نقش روابط عمومی الکترونیک در افزایش بهره وری سازمانی(مورد مطالعه: پست بانک ایران استان مازندران)
تعداد صفحات : 26-9
فائزه تقی پور1، مهرداد صادقي2، فاطمه قادیان انارمرزی3،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (907.46K)4. اولویت بندی عوامل دینی موثر بر رفتار و نگرش کاربران فضای مجازی به کمک فرایند تحلیل شبکه ای ANP
تعداد صفحات : 38-27
عباس محمدیان1، محمدرضا قائدی2، نیکخو سجاد3،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (950.75K)5. نقش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی
تعداد صفحات : 64-39
عباس زماني1، مريم سهرابي2،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.37M)6. بَرید؛ روزنامه نگاری ایرانی
تعداد صفحات : 70-65
هادي زماني1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (435.11K)7. نماد و نشانه گل و مرغ در نگارگری ایرانی و تاویل آن در ارتباطات فرهنگ‌عامه گذشتگان
تعداد صفحات : 90-71
مهدی محسنی‌نیا1، سید محمدهادی عسکری‌فر2،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03M)تصویر جلد


سایر شماره ها

دوره سوم (1401-1402) دوره دوم (1400-1401) دوره اول (1399-1400)

مقالات پر بازدید