فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: لیست مقالات این دوره:
شماره 1 , پیاپی 5, پاییز 1400

1. ژرف‌نگری و باریک‌اندیشی در باب علل کجراهی و کژتابی برخی از روابط عمومی‌ها
تعداد صفحات : 4-3
محمدرضا مهرابی1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (232.00K)2. الگوهای جدید اطلاع‎‌رسانی در روابط عمومی
تعداد صفحات : 18-5
فائزه تقی پور1، مهران فولادی نژاد2،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (834.64K)3. بررسی تاثیر بکارگیری شبکه های اجتماعی در روابط عمومی شهرداری بر مشارکت شهروندان بابل
تعداد صفحات : 32-19
جلال ذکریا نتاج1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (544.91K)4. تبیین نظریه های اخلاقی در روابط عمومی
تعداد صفحات : 48-33
مهران ابوطالبی1، سارا معظمی2، فرزانه فرزام منش3،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (381.36K)5. تاثیر اخلاق حرفه ای رسانه بر اعتماد سازی جمعی
تعداد صفحات : 56-49
افشین ماهوشی1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (302.08K)6. بررسی رابطه بین ادراک از جو سیاسی سازمانی و رفتارهای انحرافی با توجه به نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده در روابط عمومی های ادارات شهر اصفهان
تعداد صفحات : 75-57
مهرداد صادقی1، ابراهیم خردمند2،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (737.61K)تصویر جلد


سایر شماره ها

دوره سوم (1401-1402) دوره دوم (1400-1401) دوره اول (1399-1400)

مقالات پر بازدید