فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: لیست مقالات این دوره:
شماره 3 , پیاپی 3, بهار 1400

1. باید و نبایدها در حوزه ارتباطات و روابط عمومی‌ها
تعداد صفحات : 4-3
عباس زماني1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (91.28K)2. توسعه روابط عمومی الکترونیک در سازمان های دولتی و غیر دولتی(NGO)و سمن ها
تعداد صفحات : 26-5
سيد محمد موسوي1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (297.56K)3. اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی و ارتباطات سازمانی با استفاده از تکنیکMADM (مطالعه موردی شرکت بیمه دی)
تعداد صفحات : 44-27
محسن حاج محمدی1، محسن محمدیان ساروی2،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (289.06K)4. جایگاه رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ در سازمان ها (ﺿﺮورت، وﻇﺎﯾﻒ، اﺻﻮل و اﻧﻮاع)
تعداد صفحات : 60-45
مهتاب خیری1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (224.40K)5. روابط عمومی زندگی، ابزار توسعه اجتماعی
تعداد صفحات : 77-61
هادي زمانی1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (214.53K)6. بررسی ضرورت و الزامات تشکیل سازمان نظام روابط‌عمومی و ارتباطات
تعداد صفحات : 77-85
احمد عامری1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (163.66K)تصویر جلد


سایر شماره ها

دوره چهارم (1402-1403) دوره سوم (1401-1402) دوره دوم (1400-1401) دوره اول (1399-1400)

مقالات پر بازدید