فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: بارگذاری و ثبت مقاله


نویسندگان باید پس از آماده‌سازی فایل‌ها از طریق بخش «ارسال مقاله» در سایت نسبت به تکمیل اطلاعات، ثبت مقاله و بارگذاری فایل‌های مربوط اقدام نمایند. [در این مرحله از نویسندگان درخواست می‌شود دو داور متخصص را برای داوری مقاله پیشنهاد دهند، ولی نشریه در انتخاب داوران پیشنهادی نویسنده مختار است و در هر صورت نام داوران انتخابی نشریه برای نویسنده مشخص نخواهد شد]. در فرایند ثبت مقاله، پس از تکمیل مشخصات نویسندگان و اطلاعات مقاله، و پیش از بارگذاری فایل‌ها، از نویسندگان درخواست می‌شود هزینۀ ارزیابی اولیه (و مشابهت‌یابی) و ارزیابی مقاله در هیئت منتخب تحریریه را از طریق درگاه بانکی در سایت مجله پرداخت نمایند (برای اطلاع از هزینه­ ها به بخش هزینه های انتشار در زبانۀ اطلاعات نشریه مراجعه کنید).
 

 از نویسندگان محترم درخواست می‌شود اطلاعات مربوط به مقاله و اطلاعات شخصی نویسندگان را کامل و دقیق ثبت کنند (در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد، توصیه می‌شود علاوه بر نویسنده مسئول، سایر نویسندگان هم در سایت نشریه حساب کاربری داشته باشند تا بتوانند از روند پیشرفت مقاله آگاه شوند). فایل‌های مربوط به مقاله (اصل مقاله و فایل‌های تکمیلی) باید دقیقا مطابق دستورالعمل ذکرشده آماده شده باشند و به‌طور کامل و دقیق روی سایت بارگذاری شوند. در صورتی که مقاله طبق موارد ساختاری و نگارشی موجود در راهنمای نویسندگان تنظیم نشده باشد، یا فایل‌ها دقیق و درست بارگذاری نشوند، مقاله به مراحل بررسی و داوری وارد نخواهد شد.
 

فایل‌های درخواست‌شده
 

شماره های فصلنامه

شماره جاری :
دوره سوم : شماره 3 ، پیاپی 11, بهار 1402آمار

تعداد دوره‌ها
3
تعداد شماره‌ها
25
تعداد مقالات
215
تعداد نویسندگان
468
تعداد مشاهده مقاله
74963
تعداد دریافت فایل اصل مقاله
47530
نسبت مشاهده بر مقاله
2
تعداد مقالات ارسال شده
215
تعداد مقالات رد شده
10
درصد عدم پذیرش
4 %
تعداد مقالات پذیرفته شده
13
درصد پذیرش
6 %
تعداد داوران
27
مشاهده نمودار آماری