فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: راهنمای پاسخ به اصلاحات داوران


لطفاً پس از مطالعه اصلاحات و نکات مطرح شده توسط داوران محترم، فایل­های زیر را آماده نموده و از طریق سامانه مجله ارسال فرمایید.

  • فایل شماره 1 نامه پاسخ به نظرات داوران: در این فایل تمامی موارد مطرح شده توسط داوران، در قالب توضیحاتی (در قالب جدول مانند مثال آورده شده)، پاسخ داده شده و نحوه اعمال آنها در متن اصلی مقاله، توضیح داده شود.
  • فایل شماره 2 نحوه پاسخگویی در متن مقاله: در این فایل اصلاحات مورد نظر داوران بر روی متن اصلی اعمال شود. می­توان اصلاحات مورد نظر هر داور را با یک رنگ نشان داد و در کنار آن از روش زیر از گزینه comment استفاده کرد و توضیحات مربوط به اصلاحات را ذکر کرد.

زبانه Review/ Comment/New Comment  

نکته: هر دو فایل مذکور در دو فرمت Word و PDF بارگذاری شوند.

نکته: برای درک بهتر از نحوه پاسخگویی، دو فایل به پیوست به عنوان نمونه انجام شده ارسال شده است.

فایل 1: نامه پاسخ به نظرات داوران
فایل 2: نحوه پاسخگویی در متن

شماره های فصلنامه

شماره جاری :
دوره چهارم : شماره 2 ، پياپي 14، زمستان 1402آمار

تعداد دوره‌ها
4
تعداد شماره‌ها
28
تعداد مقالات
236
تعداد نویسندگان
505
تعداد مشاهده مقاله
125971
تعداد دریافت فایل اصل مقاله
81282
نسبت مشاهده بر مقاله
2
تعداد مقالات ارسال شده
236
تعداد مقالات رد شده
10
درصد عدم پذیرش
4 %
تعداد مقالات پذیرفته شده
13
درصد پذیرش
5 %
تعداد داوران
28
مشاهده نمودار آماری