فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: لیست مقالات این دوره:
شماره 3 , پیاپی 7, بهار 1401

1. راهبردهاي ارتقاي توانمندی روابط عمومی‌ها در رویارویی با دگرگوني‌هاي امروز
تعداد صفحات : 6-3
محمدرضا مهرابی1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (123.67K)2. نقش و مسئولیت رسانه‌های جمعی در مدیریت بیماری کرونا
تعداد صفحات : 7-20
علی انوار1، محمد سلطانی فر2، مریم آقازاده3،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (477.58K)3. نقش روابط عمومی در تبادل اجتماعی کارکنان با مشتری بر خدمات ارائه شده به مشتری با نقش میانجی مشتری مداری (مورد مطالعه: هتل‌های توریستی اصفهان)
تعداد صفحات : 40-21
مجید اوقانیان1، مریم اشتر2،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (400.23K)4. روابط عمومی و نقش آن در مدیریت بحران
تعداد صفحات : 58-41
مهدی هاشملو1، مریم همتی2،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (293.17K)5. روابط عمومی در متاورس: آنچه باید بدانیم
تعداد صفحات : 66-59
یحیی احمدی1، مسعود کریم خانی2،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (341.69K)6. نقش کمپین‌های روابط‌ عمومی اجتماعی در ترویج آموزش پایدار در مدیریت شهری(با مطالعه کمپین روابط‌عمومی اجتماعی مسکو)
تعداد صفحات : 76-67
علیرضا شاهمیرزاد1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (231.09K)تصویر جلد


سایر شماره ها

دوره چهارم (1402-1403) دوره سوم (1401-1402) دوره دوم (1400-1401) دوره اول (1399-1400)

مقالات پر بازدید