فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: لیست مقالات این دوره:
شماره 1 , پیاپی 1, پاییز 1399

1. سخن مدیر مسؤول
تعداد صفحات : 4-3
عباس زمانی1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (285.44K)2. نقش روابط عمومی کارآمد در دانشکده علوم توانبخشی
تعداد صفحات : 26-5
مژگان نادری1، بیتا شاه‌منصوری2، سید محمد دادگران3،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.10M)3. شناسایی شاخص‌های روابط عمومی از نظر کارشناسان سازمان‌های صنعتی (مطالعه موردی سازمان‌های صنایع فولادی اصفهان)
تعداد صفحات : 42-27
مهران فولادی نژاد1، نادر صادقی لواسانی2، فائزه تقی پور3،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.07M)4. بررسی موانع و چالش های ساختار کارکردی روابط عمومی در زمان بحران مورد مطالعه: شرکت توزیع برق تهران بزرگ- وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)
تعداد صفحات : 66-43
زهرا خانعلیزاد1، علیرضا بای2،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19M)5. نقش روابط عمومي در توسعه خلاقيت سازماني
تعداد صفحات : 92-67
عباس زمانی1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23M)6. استاندارد روابط عمومی ایران
تعداد صفحات : 112-93
فائزه تقی پور1، هادی زمانی2،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.34M)تصویر جلد


سایر شماره ها

دوره چهارم (1402-1403) دوره سوم (1401-1402) دوره دوم (1400-1401) دوره اول (1399-1400)

مقالات پر بازدید