فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: لیست مقالات این دوره:
شماره 1 , پیاپی 9, پاییز 1401  

1. بررسی پوشش خبری باشگاه سپاهان در رسانه‌های استان اصفهان (مطالعه موردی: روزنامه اصفهان زیبا و خبرگزاری ایمنا)
تعداد صفحات : 24-3
مهری مصور1، علیرضا خرازی2،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (685.09K)2. ارائه مدل رسانه‌ای به منظور پیشگیری از وقوع جرم در امنیت شهری
تعداد صفحات : 42-25
مسعود بهرام ارجاوند1، محمدرضا شادمان فر2،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (742.99K)3. همذات پنداري کاربران زن با محتواهاي اينستاگرام از نحوه کاربری و پیامدهای عمل های زیبایی ناموفق
تعداد صفحات : 60-43
مينا جلوان1، عباس زمانی2، فائزه تقی پور3،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (666.42K)4. تأثیر شایعه بر افکار عمومی
تعداد صفحات : 76-61
محمد علی تولایی1، سید علیرضا افشانی2،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (618.38K)5. اخبار جعلی در رسانه‌های دیجیتال
تعداد صفحات : 77-92
محمدعلی قادری1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (548.79K)6. فرهنگ استفاده از رادیو در بین مردم اصفهان
تعداد صفحات : 106-93
سیدحمیدرضا هدائی1، مهران فولادی نژاد2،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (560.12K)تصویر جلد


سایر شماره ها

دوره چهارم (1402-1403) دوره سوم (1401-1402) دوره دوم (1400-1401) دوره اول (1399-1400)

مقالات پر بازدید