فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: پس از بارگذاری


پس از ورود به صفحۀ شخصی و ثبت مقاله، نویسندۀ مسئول می‌تواند در هر مرحله وضعیت پیشرفت مقاله را از طریق صفحۀ شخصی خود در سایت مجله پیگیری کند؛ به‌علاوه، هرگونه تغییری در وضعیت مقالۀ ارسالی از طریق ایمیل هم به اطلاع نویسندۀ مسئول خواهد رسید.
 

در صورتی که مقالۀ ارسالی در ارزیابی اولیه و ارزیابی هیئت تحریریه مورد تأیید قرار بگیرد، این موضوع هم از طریق صفحۀ شخصی نویسنده در سایت مجله، و هم از طریق ایمیل به اطلاع نویسنده می‌رسد و مقاله وارد مرحلۀ داوری می‌شود. این موضوع نیز هم از طریق سایت مجله و هم از طریق ایمیل به اطلاع نویسندۀ مسئول می‌رسد و از نویسنده درخواست می‌شود هزینۀ داوری مقاله را پرداخت کند ؛(برای اطلاع از مراحل داوری به بخش فرایند داوری در زبانۀ اطلاعات نشریه مراجعه کنید).
 

در صورت تأیید داوران، مقاله برای انجام اصلاحات مورد نظر داوران (در صورت وجود اصلاحات) به نویسنده بازگردانده می‌شود و پس از تأیید نهایی داوران و اعمال پیشنهادهای اصلاحی داوران توسط نویسنده، مقاله توسط ویراستار مجله ویراستاری می‌شود و اگر از نظر ویرایشی یا دقت منابع نقصی داشته باشد که مربوط به نویسنده باشد، نویسنده باید اصلاحات لازم را انجام دهد. در این مرحله از نویسنده درخواست می‌شود که هزینۀ انتشار مقاله را پرداخت کند تا پذیرش و انتشار مقاله قطعی تلقی شود (برای اطلاع از هزینه­ها به بخش هزینه های انتشار در زبانۀ اطلاعات نشریه مراجعه کنید).
 

سپس مقاله صفحه‌آرایی می‌شود و برای تأیید نهایی به نویسنده (نویسندگان) بازگردانده خواهد شد. پس از تأیید نهایی مقاله توسط نویسندگان (تأیید همۀ نویسندگان در این مرحله الزامی است)، مقاله برای انتشار آماده است. برای اطلاع از جزئیات و زمان‌بندی به بخش فرایند پذیرش مقالات (در زبانه اطلاعات نشریه) مراجعه نمایید.
 

 پیش از انتشار مقاله، در صورتی که نویسندگان درخواست اضافه شدن، حذف و یا اصلاح ترتیب نام نویسندگان را داشته باشند، و دلایل آن‌ها برای مجله کافی و قابل قبول باشد، مجله چنین امکانی را در اختیار نویسندگان قرار می‌دهد. برای اصلاح ترتیب نویسندگان، لازم است فرم درخواست توسط نویسندۀ مسئول تکمیل و توسط تمامی نویسندگان امضا شود و ترتیب جدید مورد نظر به مجله اطلاع داده شود. در صورتی که نویسنده‌ای مایل به حذف نام خود به عنوان یکی از نویسندگان مقاله باشد، درخواست حذف باید توسط خود نویسنده و نویسندۀ مسئول امضا و به مجله ارسال شود.
 

برای اطلاع از دسترسی به فرم­های مذکور به بخش فرم های تعهد و درخواست (در زبانه راهنمای نویسندگان) مراجعه نمایید.

پس از انتشار
 

پس از انتشار مقاله چنانچه نویسندگان متوجه موارد احتمالی بروز خطا در مقالۀ منتشرشده شوند، باید این موضوع را به اطلاع مجله برسانند و در صورت نیاز، برای اصلاح یا حذف مقاله با مجله همکاری کنند.
 

 

 

شماره های فصلنامه

شماره جاری :
دوره چهارم : شماره 2 ، پياپي 14، زمستان 1402آمار

تعداد دوره‌ها
4
تعداد شماره‌ها
28
تعداد مقالات
235
تعداد نویسندگان
502
تعداد مشاهده مقاله
96130
تعداد دریافت فایل اصل مقاله
50339
نسبت مشاهده بر مقاله
2
تعداد مقالات ارسال شده
235
تعداد مقالات رد شده
10
درصد عدم پذیرش
4 %
تعداد مقالات پذیرفته شده
13
درصد پذیرش
5 %
تعداد داوران
27
مشاهده نمودار آماری