فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: لیست مقالات این دوره:
شماره 4 , پیاپی 4, تابستان 1400

1. روابط عمومی های خدماتی و تجاری؛ بایدها و نبایدها
تعداد صفحات : 6-3
عباس زمانی1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (251.55K)2. شناسایی موانع ارتقاء سرمایه اجتماعی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی
تعداد صفحات : 24-7
محسن زماني پزوه1، فائزه تقی پور2، اکبر اعتباریان خوراسگانی3،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (461.51K)3. بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در روابط عمومی (مطالعه موردی: شهرداری بابل)
تعداد صفحات : 44-25
فاطمه مرادی1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (721.47K)4. کاربردهای شبکه های اجتماعی در روابط عمومی
تعداد صفحات : 54-45
محمدرضا باقری1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (306.63K)5. تكنيك هاي اطلاع رساني
تعداد صفحات : 66-55
عليرضا پري زنگنه1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (386.86K)6. بیگانگیِ ارتباطاتِ عصر مدرن درآثار ادوارد هاپر با تحلیل موردی دو تابلوی «فیلم نیویورک» و «اداره نیویورک»
تعداد صفحات : 90-67
حمید بکتاش1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (797.71K)تصویر جلد


سایر شماره ها

دوره چهارم (1402-1403) دوره سوم (1401-1402) دوره دوم (1400-1401) دوره اول (1399-1400)

مقالات پر بازدید