فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: لیست مقالات این دوره:
شماره 2 , پیاپی 6, زمستان 1400

1. آغاز تحول
تعداد صفحات : 3
مهدی محسنی‌نیا1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (224.23K)2. بررسی بازنمایی مؤلفه های فرهنگی و مذهبي در شبكه «من و تو»(مطالعه موردي: سري اول برنامه ببين تي وي)
تعداد صفحات : 28-5
مهدی اثنی عشران1، عباس زمانی2، فائزه تقی پور3،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (617.78K)3. تاثیر رسانه های اجتماعی بر گسترش باور پذیری و اعتمادسازی در واکسیناسیون عمومی بیماری های همه گیر (مطالعه موردی واکسیناسیون کووید-19)
تعداد صفحات : 42-29
فرحناز مصطفوی کَهنگی1، سیده مریم نژاد مرعشی2، منصوره رضوانی اصل3،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (531.61K)4. مطالعه موردی نحوه بازنمایی ظرفیت های کشاورزی ایران ( گزارش های بخش خبری 21 شبکه اول سیما)
تعداد صفحات : 66-43
محمد نیک ملکی1، علی قنبری شیر سوار2، مهری مصور3،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (886.19K)5. روابط عمومی در بحران: تاثیر کرونا بر جایگاه روابط عمومی
تعداد صفحات : 74-67
یحیی احمدی1، مسعود کریم خانی2،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (378.55K)6. نقش رسانه ها در افزایش آگاهی بهداشت عمومی، بحران و هراس‌های اجتماعی در طول همه گیری کرونا
تعداد صفحات : 97-75
مجید امینی خوراسگانی1،
مشاهده مقاله | اصل مقاله (577.51K)تصویر جلد


سایر شماره ها

دوره چهارم (1402-1403) دوره سوم (1401-1402) دوره دوم (1400-1401) دوره اول (1399-1400)

مقالات پر بازدید