فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: اهداف و چشم انداز


اهداف و چشم انداز
مجله جامعه شناسی ارتباطات در جهت توسعه و استحکام روابط علمی میان پژوهشگران کشور و توسعه و نشر یافته‌های جدید پژوهشی مرتبط با زمینه‌های علوم ارتباطات (روابط عمومی و رسانه) و دیگر موضوعات مرتبط به این حوزه با رویکرد جامعه شناسی، با اهداف زیر به صورت فصلنامه منتشر می‌شود:

•    دستیابی به مبانی نظری بومی و نهادینه کردن پژوهش در عرصه‌ی دانش ارتباطات به عنوان یکی از زیربناهای توسعه متوازن و پایدار

•    تحقق دانش به روز و کارآمد در زمینه‌های موضوعی و تخصصی مجله

•    توسعه تعامل بین رشته‌ای میان پژوهشگران  حوزه های علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصادی، مدیریت و ...
•    ارائه راهکارهایی برای توسعه دانش ارتباطات در ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی

•    ارتقاء سطح کیفی مجله از طریق افزایش سطح کیفیت مقالات و عضویت متخصصین توانمند در کمیته داوران و نویسندگان

•    عضویت در بانک‌های اطلاعاتی بین‌المللی

•    عضویت در مجامع ملی تخصصی نظیر نشریات علمی- پژوهشی کشور

•    کسب رتبه علمی- پژوهشی از مراجع علمی

•    طرح مجله در عرصه‌های بین‌المللی نظیر ISC, ISI.


 

شماره های فصلنامه

شماره جاری :
دوره چهارم : شماره 2 ، پياپي 14، زمستان 1402آمار

تعداد دوره‌ها
4
تعداد شماره‌ها
28
تعداد مقالات
236
تعداد نویسندگان
505
تعداد مشاهده مقاله
125968
تعداد دریافت فایل اصل مقاله
81275
نسبت مشاهده بر مقاله
2
تعداد مقالات ارسال شده
236
تعداد مقالات رد شده
10
درصد عدم پذیرش
4 %
تعداد مقالات پذیرفته شده
13
درصد پذیرش
5 %
تعداد داوران
28
مشاهده نمودار آماری