فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: شناسنامه نشریه


صاحب امتياز:  
موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو

مدیر مسئول:  
 دکتر عباس زمانی

سردبير:  
شورای سردبیری

اعضاي هيأت تحريريه:
دکتر فائزه تقی پور
دکتر افسانه مظفری
دکتر وحید قاسمی
دکتر ابراهیم انصاری
دکتر سیدعلی هاشمیان فر
دکتر مجتبی شاهنوشی
دکتر سید علیرضا افشانی
دکتر صدر الدین ستاری

دوره انتشار: فصلنامه

شماره مجوز: 85245
مدیر مسئول:  
شاپا الكترونيكي:  8626-2980

شماره های فصلنامه

شماره جاری :
دوره سوم : شماره 3 ، پیاپی 11, بهار 1402آمار

تعداد دوره‌ها
3
تعداد شماره‌ها
25
تعداد مقالات
215
تعداد نویسندگان
468
تعداد مشاهده مقاله
69422
تعداد دریافت فایل اصل مقاله
45363
نسبت مشاهده بر مقاله
2
تعداد مقالات ارسال شده
215
تعداد مقالات رد شده
10
درصد عدم پذیرش
4 %
تعداد مقالات پذیرفته شده
13
درصد پذیرش
6 %
تعداد داوران
27
مشاهده نمودار آماری