فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: مقاله مرتبط با : شماره ,

The Symbol of Flower and Chicken in Iranian Painting and Its Interpretation in the Communication of the Folklore
نویسندگان :
مهدی محسنی‌نیا1، سید محمدهادی عسکری‌فر2،
جامعه شناس و متخصص رسانه. مدرس، نویسنده و پژوهشگر(مسئول)1، کارشناسی ارشد نقاشی، گرافیست و مدرس دانشگاه2
تعداد صفحات : 90-71
چکیده :

در این مقاله سعی بر این شده تا با نگاهی جامع به ریشه‌های اصلی پیدایش گل و مرغ در نقاشی ایرانی از ابتدای تاریخ تا دوران قاجار و بخشی از دوران معاصر به اهمیت تاویل ارتباطی آن اشاره کنیم و آنچه که در آن بر اساس نقش نمادین این دوعنصر در کنار هم در ادبیات و هنر نگارگری بپردازیم. حال آنکه ارتباطات در شکل امروزی خود بدون استفاده از تاویلات و چرخش‌های معنایی صورت می‌پذیرد. از این‌رو در این پژوهش برآنیم تا با در نظر گرفتن بار معنایی این دونماد در ریشه فرهنگی مردم در طی تاریخ به انسجام ریشه‌ای و اسطوره‌ای این دو نشانه که بخش عمده‌ای از خلق آثار نگارگری را در بر می‌گیرند داشته باشیم. به شکل کلی ریشه‌یابی ارتباط بین این دو عنصر نمادین و فرهنگ ایرانی می‌تواند این نتیجه را در بر داشته باشد که آیا در اصول ارتباطی امروزی هم می‌توان از فرهنگ تاویل استفاده نمود یا خیر؟موضوع : علوم ارتباطات
کلمات کلیدی : گل و مرغ، نگارگرری، ادبیات، فرهنگ عامه، تاریخ، ارتباطات
کلمات کلیدی انگلیسی: Flowers and Chickens, Painting, literature, Folklore, History, Communication
مراجع :
آغداشلو، آیدین(1378) از خوشی ها وحدت ها؛ برگزیده گفتارها و گفت‌وگوها 1353ـ1370 درباره هنر نقاشی معاصر ایران، ناشر: کتاب آبان. احمدی، بابک(1399) حقیقت و زیبایی، ناشر: مرکز. اسکندرپور خرمی، پرویز(1396) طوبای گل و مرغ، ناشر: طبع و نشر. ایتن، یوهانس(1397) هنر رنگ، ترجمه عربعلی شروه، ناشر: فرهنگسرای یساولی. پوپ، آرتوراپهام (1399) شاهکار های هنر ایران، ترجمه اقتباس و نگارش پرویز ناتل خانلری، ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. خزائی، محمد(1368)کیمیای نقش، ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر. چاپ هفتم، ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. سیمپسون، ماریانا شرو(1380) شعر و نقاشی ایرانی، هفت اورنگ سلطان ابراهیم میرزا، مترجم عبدالعلی براتی و فرزاد کیانی، ناشر: نسیم دانش. شهدادی، جهانگیر(1392) گل و مرغ (دریچه‌ای بر زیبایی‌شناسی ایرانی)، ناشر: کتاب خورشید. ماچیانی، حسینعلی(1380) مبانی آموزش گل و مرغ (مرغان تسبیح گوی)، ناشر: فرهنگسرای یساولی. مجرد تاکستانی، اردشیر(1381) مبانی نقاشی ایران، ناشر: فرهنگسرای یساولی.
تعداد بازدید از مقاله : 578
تعداد دانلود فایل : 122

سایر شماره ها

دوره چهارم (1402-1403) دوره سوم (1401-1402) دوره دوم (1400-1401) دوره اول (1399-1400)

مقالات پر بازدید