فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: مقاله مرتبط با : شماره ,

Iranian Public Relations Standard
نویسندگان :
فائزه تقی پور1، هادی زمانی2،
عضو هیأت علمی و مدیر گروه مدیریت ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)1، رئیس دپارتمان ارتباطات و اطلاعات اصفهان، جامعه شناس، نویسنده، روزنامه نگار و متخصص علوم ارتباطات(مسئول)2
تعداد صفحات : 112-93
چکیده :

«دانش روابط عمومی درگذر از یکصد سال پیشینه، تجاربی گرانقدر را اندوخته است. تجاربی که می تواند در کنار حوزه نظریه پردازی علمی ، ساختاری منسجم و مستحکم به این دانش ببخشد. این دانش دیگر آنقدر نوبنیاد نیست که به تجربه هر رهگذری دلخوش دارد بلکه نیازمند متخصصانی است که با عینک ارتباطات به جهان پیرامون نگریسته و آثار اندیشمندان عرصه های مختلف علمی را رصد کرده تا بتواند جایگاه مشخص و معینی را در کنار سایر علوم برای آن تبیین نمایند. متأسفانه روابط عمومی به دلایل مختلف هرگز سیر علمی تبدیل مسئله به فرضیه و سنجش را آنگونه که سایر علوم اجتماعی طی نموده‌اند، پشت سر نگذارده است. بسیاری از فرضیه‌های دانش روابط عمومی تنها در عمل با اثبات کاربرد خود در مقطعی خاص خود را به عنوان یک اصل در دانش روابط عمومی جای داده‌اند. بخش عمده‌ای از آنچه که امروزه به عنوان فرضیه‌ها، اصول و الگوهای دانش روابط عمومی مطرح است، پیش از آنکه مراحل تحقیق علمی را طی کرده باشد در عمل کاربرد خود را به اثبات رسانده است. و لذا در سیر عملکردی این دانش در عرصه سازمانی فراز و نشیب های بی شماری را شاهد هستیم لذا در جهت ایجاد وحدت رویه و درک صحیح و متقابل مدیران دستگاههای اجرای و مسؤولان روابط عمومی تدوین استاندارد روابط عمومی ایران ضروری می باشد. وظیفه اصلی این استاندارد ایجاد سطحی کیفی در رشد و توسعه دانش روابط عمومی است تا در آینده ضمن انجام مطالعات و تحقیقات علمی کاربردی در ویرایش این اثر زمینه تعالی این دانش در سازمان و جامعه فراهم گردد.»موضوع : روابط عمومی
کلمات کلیدی : روابط عمومی، استاندارد، علوم ارتباطات
کلمات کلیدی انگلیسی: Public relations, standard, communication science
مراجع :
تقی پور، فائزه و مهران فولادی نژاد(1396) ارتباطات، سازمان و مدیریت، چاپ اول. تهران: انتشارات مهاتما گاندی ریتزر، جرج (1385) نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات علمی رزاق منش، ناصر( 1386 ) بزرگان روابط عمومی، جلد دوم و سوم، چاپ اول: انتشارات کارگزار روابط عمومی، تهران دادگران، سید محمد (1377) مبانی ارتباطات جمعی، چاپ دوم : انتشارات فیروزه تهران زمانی، هادی(1385) روابط عمومی اثربخش و فراگیر، چاپ اول. اصفهان: انتشارات فرهنگ پژوهان شکرخواه، یونس(1384) روزنامه نگاری سایبر؛ جامعه اطلاعاتی و آزادی بیان، چاپ اول. تهران: ثانیه گيدنز، انتوني(1387) جامعه شناسي(ترجمه منوچهر صبوري)، چاپ بيست و سوم، تهران: نشرني محسنیان راد، مهدی(1393) ارتباط شناسی، چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات سروش معتمد نژاد، کاظم( 1385 ) وسایل ارتباط جمعی .چاپ بیست و سوم . تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ملکیان، نازنین و رضا علی پور(1391) نقش ارتباطات الکترونیک بر فرایند ارتباطات سازمانی، سال هفتم. شماره هجدهم، تهران: فصلنامه مطالعات رسانه ای مولوی، مولانا جلال الدین محمد(1390) مثنوی معنو، (بر اساس نسخه رینولدالین نیکسون به کوشش و ویرایش کاظم عابدینی مطلق)، چاپ اول، تهران: فرهنگسرای میر دشتی و انتشارات ذهن آویز محمدي نجم، سيد حسين و ابراهيم حاجياني(1390) بازاريابي اجتماعي، رهيافتي مهم در تغيير رفتار اجتماعي، فصلنامه راهبرد اجتماعي و فرهنگي1 سال اول1 ، شماره اول1 ، زمستان 1390: 55-9 هیث، رابرت( 1384 ) دایره المعارف روابط عمومی، ترجمه سید عزیز معصومی و گروه مترجمان، جلد اول، چاپ اول : انتشارات کارگزار روابط عمومی، تهران
تعداد بازدید از مقاله : 585
تعداد دانلود فایل : 128

سایر شماره ها

دوره چهارم (1402-1403) دوره سوم (1401-1402) دوره دوم (1400-1401) دوره اول (1399-1400)

مقالات پر بازدید