فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: مقاله مرتبط با : شماره 4 , پیاپی 8, تابستان 1401

Crisis Management in Public Relations
نویسندگان :
ابراهیم متین‌سیرت1، ولی مهدي پور2،
کارشناس روابط‌عمومی شرکت فولاد خوزستان(مسئول)1، رئیس اطلاعات و رسانه روابط‌عمومی شرکت فولاد خوزستان2
تعداد صفحات : 73-84
چکیده :

تغییر ناگهانی شدید‌تر از حالت عادی و غافل‌گیری تهدید‌آمیز از جمله معیارهای تعریف بحران هستند. گام اول در مدیریت بحران شناخت زمینه‌های بحران و گرد‌آوری اطلاعات در زمینه‌های شکل‌گیری یا احتمال حادث شدند بحران است که، نیاز به واقع‌بینی دارد تا خوش‌بینی .بروز بحران در جوامع و سازمان‌ها می‌تواند تابعی از شرایط ویژه، اضطراری و انحراف از برنامه‌های پیش‌بینی شده باشد. با این وجود معمولا می‌توان با تجزیه و تحلیل منظم سیستم‌ها نقاط بحرانی را شناسایی و نسبت به کور کردن آن اقدام نمود. علاوه بر این اندیشیدن قبل از بروز واقعه و ایجاد اتاق بحران و گزینش نیروهای انسانی مورد نظر می‌تواند در هنگام وجود مشکل راهگشا و چاره‌ساز باشد. در سازمان‌ها هر زمان بحرانی ظهور می‌کند، این روابط‌عمومی است که با اطلاع‌رسانی و پاسخگویی مهار و هدایت اخبار و افکار‌عمومی را به دست می‌گیرد تا با عبور از بحران‌های موجود سازمان را از طریق ایجاد تفاهم به هدف اصلی، یعنی توسعه در ابعاد مختلف برساند.چکیده انگلیسی :

change more severe than normal and threatening surprise are among the criteria for defining crisis. The first step in crisis management is to identify the areas of crisis and gather information on the areas of formation or possibility of crisis, which requires realism rather than optimism. The occurrence of crisis in societies and organizations can be a function of special conditions, emergency and deviation from the planned plans. However, it is usually possible to identify critical points by regularly analyzing the systems and act to blind them. In addition, thinking before the occurrence of the incident and creating a crisis room and selecting the desired human forces can be a way forward and a solution maker when there is a problem. Every time a crisis arises in organizations, it is public relations that takes control and guidance of news and public opinion by providing information and responding, in order to overcome existing crises and bring the organization to its main goal, which is development in different dimensions, through the creation of understanding.موضوع : روابط عمومی
کلمات کلیدی : روابط‌عمومی، مدیریت بحران، اطلاع‌رسانی، بحران و تصمیم‌گیری
کلمات کلیدی انگلیسی: Relations, Crisis Management, Informing, Crisis and Decision Making
مراجع :
- فخمی، حسین(1397) بحران در روابط‌عمومی، مجله روابط عمومی،شماره 10 تیرماه 1397. - خانیکی، هادی(1398) مدیریت بحران ارتباطی دانشگاه تهران 1397-1398. - رجیستر، مایکل و جودی لارکین(1394) مدیریت در روابط عمومی، ترجمه الهام حسین زاده، دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی. - علوی، پرویز(1394) ارتباطات سیاسی(توسعه و مشارکت سیاسی، انتشارات علوم نوین - غلامی، رضا(بی تا) مدیریت بحران در موسسات فرهنگی، باشگاه اندیشه. - میرشاهی، سعید(1397) روابط‌عمومی و مدیریت بحران در سازمان، سعید میرشاهی، دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی. - معادی، سعید(1398) مدیریت بحران، تهران ، منشور جاوید. - مک‌کارتی، شاون‌(1398) نقش اطلاعات در مدیریت بحران، ترجمه محمد رضا تاجیک، انتشارات فرهنگ گفتمان.
تعداد بازدید از مقاله : 201
تعداد دانلود فایل : 76

تصویر جلد


سایر شماره ها

دوره سوم (1401-1402) دوره دوم (1400-1401) دوره اول (1399-1400)

مقالات پر بازدید